پرواز شنبه شب قشم به تهران، با حواشی بسیار و ۱۲ ساعت تاخیر به انجام رسید.

به گزارش قاصدک 24، این پرواز که با دو ساعت تاخیر به قشم رسیده بود برای بلند شدن دچار نوعی از نقص فنی بود. از این رو خلبان هواپیما از مسافران درخواست می کند که خود سوار هواپیما شوند و بارشان را برای حمل به پرواز بعدی بسپارند.

این درخواست خلبان با واکنش های زیادی روبرو می شود به گونه ای که تنها 30 تا 40 مسافر سوار هواپیما می شوند و چند مسافر جلوی هواپیما دراز می کشند.

در نهایت دو دختر که بیشترین اعتراض را در میان مسافران داشتند نیز دستگیر می شوند. بدین ترتیب پرواز با ۱۲ ساعت تاخیر به تهران پرواز می کند و شرکت هواپیمایی مربوطه برای برخی از مسافران هتل تهیه می کند.