مدیرکل راه‌آهن استان اصفهان: در حال حاضر بیش از 40 هزار نفر برای مسافرت با قطار در نوروز ثبت نام کرده‌اند.

مدیر کل راه آهن استان اصفهان: در حال حاضر بیش از 40 هزار نفر برای مسافرت با قطار در نوروز ثبت نام کرده اند.

سید رضا سادات حسینی، با اشاره به آمادگی کامل راه آهن استان اصفهان در نوروز 97 اظهار کرد: "در نوروز امسال پیش بینی می شود ظرفیت جابجایی مسافران در قطارهای استان اصفهان از مرز 80 هزار نفر فراتر رود".

وی در ادامه افزود: "در حال حاضر بیش از 40 هزار نفر برای مسافرت با قطار در نوروز ثبت نام کرده اند."

مدیر کل راه آهن استان اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: "در سال گذشته و در بازه زمانی 15 اسفند 95 تا 15 فروردین 96 تعداد 71 هزار و 300 نفر از خدمات راه آهن استان اصفهان استفاده کرده و به وسیله قطارهای آن جابجا شدند که این عدد در قیاس با سال 95، 12 درصد رشد را نشان می داد."

سادات حسینی در رابطه با توسعه ناوگان ریلی استان اصفهان نیز تصریح کرد: "جهت مسافرت نوروزی سال جاری، یک رام قطار در مسیر اصفهان - زاهدان اضافه شده که یک روز در میان فعالیت می کند و در هر بار حرکت خود، توانایی جابجایی 250 نفر را دارد".