فرزانه شرفبافی: شرکتی که ذیل هما تشکیل می‌شود به اسم ایران‌ایر رجینال، در شرف انجام است البته این یک شرکت مستقل نیست اما بخشی به عنوان ایران‌ایر رجینال تعریف و طراحی شده است و در حال حاضر هواپیماهای ATR در مدیریت آن به پرواز درمی‌آیند.

فرزانه شرفبافی: شرکتی که ذیل هما تشکیل می شود به اسم ایران ایر رجینال، در شرف انجام است البته این یک شرکت مستقل نیست اما بخشی به عنوان ایران ایر رجینال تعریف و طراحی شده است و در حال حاضر هواپیماهای ATR در مدیریت آن به پرواز درمی آیند.

به گزارش قاصدک 24، فرزانه شرفبافی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: "تا پایان امسال هواپیمای جدیدی وارد ناوگان هما نخواهد شد اما در حال مذاکره هستیم تا تعداد ناوگان جدید را افزایش دهیم ولی حداقل ۱۴ فروند در سال ۹۷ وارد ناوگان ایران ایر خواهد شد".

وی درباره فروش بلیط های نوروز ۹۷ نیز گفت: "برای انجام سفرهای نوروز ۹۷ برنامه ریزی مناسبی انجام شده تا پروازهای هوایی ما از ۲۰ اسفند ماه آغاز شود و کشش بازار و میزان عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت بلیط ها خواهد بود."

مدیر عامل ایران ایر همچنین درباره جزئیات ایجاد ایران ایر رجینال در بطن ایران ایر بیان کرد: "شرکتی که ذیل هما تشکیل می شود به اسم ایران ایر رجینال، در شرف انجام است البته این یک شرکت مستقل نیست اما بخشی به عنوان ایران ایر رجینال تعریف و طراحی شده است و در حال حاضر هواپیماهای ATR در مدیریت ایران ایر رجینال به پرواز در می آیند و این بخش هنوز اساسنامه مستقل ندارد بلکه یک SBU در دل هما است."

شرفبافی در پایان خاطرنشان کرد: "بانک صنعت و معدن تأمین مالی همه هواپیماهای جدید هما را انجام می دهد؛ البته قرار است هما از طرق مختلف تأمین مالی داشته باشد و بخشی که بحث سینرژی یا فعال کردن اولیه قراردادها بوده است با بانک صنعت و معدن بوده است، بقیه قراردادها هم با طرق مختلف تأمین می شود."