ولی آذروش: کمپانی بوئینگ در قراردادی متعهد شده ۳۰ فروند هواپیما به ایرلاین آسمان تحویل دهد که نخستین فروند آن، در سال 2020 وارد کشور می گردد و تا به امروز در اجرای این قرارداد، مشکلی به وجود نیامده است.

ولی آذروش: کمپانیبوئینگ در قراردادی متعهد شده ۳۰ فروند هواپیما به ایرلاین آسمان تحویل دهد که نخستین فروند آن، در سال 2020 وارد کشور می گردد و تا به امروز در اجرای این قرارداد، مشکلی به وجود نیامده است.

به گزارش قاصدک 24، وی با اعلام اینکه کمپانی بوئینگ ۹۵ درصد اعتبار این۳۰ فروند را تهیه مالی خواهد کرد، اضافه کرد: "در حالی که دولتمردان آمریکایی در طریق اجرای این قرارداد مشکلی ایجاد نکنند، آسمان علاوه بر این ۳۰ فروند هواپیمای بوئینگ، ۳۰ فروند دیگر را نیز از این کمپانی خریداری می کند."

به گفته آذروش، با کوشش مجموعه هواپیمایی آسمان، شمار هواپیماهای این شرکت، از ۸ به ۲۵ فروند افزایش یافته و در حال حاضر در فرودگاه مهرآباد و بعضی شهرهای کشور، بیشترین پروازهای هوایی در مسیرهای داخلی به ایرلاین آسمان اختصاص دارد.

مديرعامل هلدينگ شرکت سرمايه گذاری آتيه صبا همچنین افزود: " 12 موتور هواپيما به دست متخصصان شرکت هواپيمايی آسمان تعمير اساسی شده است."

وی در ادامه خاطرنشان کرد: "هيچ هواپيمايی از شرکت آسمان برای تعميرات زمين گير نشده است. در سه سال گذشته 15 فروند هواپيما به مجموعه هواپيمايی شرکت آسمان اضافه شده و هم اکنون 25 فروند برای اين شرکت فعاليت دارد."

آذروش گفت: "با تلاشهايی که انجام شده است مشکلات مالی اين شرکت در حال برطرف شدن است و بيش از 200 ميليارد تومان از مطالبات شرکت را پس گرفته ايم."