به نظر شماری از مسافران هواپیمایی انگلیس، ارزش مسافران این شرکت معادل بهای بلیطی است که خریده‌اند.

به نظر شماری از مسافران هواپیمایی انگلیس، ارزش مسافران این شرکت معادل بهای بلیطی است که خریده اند.

به گزارش قاصدک24، هواپیمایی انگلیس اعلام کرد از 12 دسامبر (21 آذر ماه) مسافرانی که بلیط های عادی خریده اند، باید منتظر شوند تا ابتدا مسافران پولدار با بلیط های گران قیمت سوار شوند و سپس آنها وارد هواپیما شوند.

روزنامه ایوینینگ استاندارد در این خصوص نوشت: " بریتیش ایروز اعلام کرده است پس از این که مسافران عضو باشگاه طلایی، باشگاه اروپا و نیز مسافران باشگاه ویژه این شرکت سوار هواپیما شدند، مسافران با بلیط های عادی خواهند توانست وارد هواپیما شوند. بریتیش ایروز این موضوع را در نشریه داخلی خود منتشر و روزنامه ایندیپندنت نیز بخشهایی از این مقررات را چاپ کرده است".

به نوشته ایوینینگ استاندارد، این تبعیض مالی موجب خشم شماری از مسافران شده است و در شبکه های اجتماعی، موارد فراوانی از انتقاد مردم ملاحظه می شود.

برخی از کاربران در شبکه های اجتماعی نوشته اند، بریتیش ایرویز می خواهد طبقه اجتماعی هر فرد را منظور کند تا مسافران عادی، در صفها منتظر بمانند اما ثروتمندان، بدون نوبت سوار هواپیما شوند. به نظر شماری از مسافران هواپیمایی انگلیس، ارزش مسافران این شرکت معادل بهای بلیطی است که خریده اند.