ملیت نوزاد بسته به شرکت هواپیمایی، مکان هواپیما در زمان تولد و البته ملیت پدر و مادر نوزاد تعیین می‌گردد.

ملیت نوزاد بسته به شرکت هواپیمایی، مکان هواپیما در زمان تولد و البته ملیت پدر و مادر نوزاد تعیین می گردد.

به گزارش قاصدک24، سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی (ICAO) در این خصوص چند راهنمایی از جمله موقعیت مکانی هواپیما در زمان تولد، کشوری که هواپیمایی مورد نظر در آن ثبت شده، مقصد و البته ملیت اصلی والدین را ارائه می دهد.

جالب است بدانید کشورهای مختلف نسبت به تولد رفتار متفاوتی دارند. در برخی از موارد، قانون دقیقاً شرح داده که محل هواپیما در زمان تولد نوزاد، به عنوان ملیت حتمی یا پیشنهادی وی به حساب می آید. دیگر کشورها ملیت والدین را به عنوان مبنای قانونی مشخص می کنند. در برخی موارد خاص، کشوری که شرکت هواپیمایی متعلق به آن است، می تواند به عنوان ملیت کودک انتخاب شود.

اگر به طور کلی قوانین را بررسی کنیم، در بسیاری از سناریوها پدر و مادر کودک می توانند از بین چند گزینه، ملیت مطلق یا چندگانه فرزندشان را انتخاب کنند.

گفتنی است در گواهی تولد، محل تولد این نوزادان "در هوا" نوشته می شود که البته افراد کمی در دنیا چنین وضعیتی دارند و شایعه ای که می گوید آن نوزاد به صورت مادام العمر می تواند رایگان در آن هواپیمایی سفر کند، حقیقت ندارد.