هیچ فکر کرده اید که چه راست دست باشید و چه چپ دست هنگامی که سوار ماشینهای فرمان چپ یا اصطلاحاً (RIGHT HAND DRIVE) می شوید بیشتر مواقع به خصوص وقتی که تعویض دنده نیز مورد احتیاج باشد دست چپ شما به فرمان است و دست اصلی شما هم دنده عوض می کند و هم فرمان را می چرخاند؟

هیچ فکر کرده اید که چه راست دست باشید و چه چپ دست هنگامی که سوار ماشینهای فرمان چپ یا اصطلاحاً (RIGHT HAND DRIVE) می شوید بیشتر مواقع به خصوص وقتی که تعویض دنده نیز مورد احتیاج باشد دست چپ شما به فرمان است و دست اصلی شما هم دنده عوض می کند و هم فرمان را می چرخاند؟

به گزارش قاصدک24، به نقل از وبسایت مهندس فرهاد کاشانی باز هم شاید جالب باشد که فکر کنید در حالی که در این نوع ماشین دنده یک و دو به شما نزدیکترند تا دنده سه و چهار در ماشین فرمان انگلیسی یا فرمان راست یا (LEFT HAND DRIVE) دنده یک و دو از شما دورتر و سه و چهار به شما نزدیکترند که علت آن این است که سازندگان گیربکس تنبلی کرده و با یک نوع گیربکس به همه سرویس می دهند و حاضر نیستند دنده ای برای فرمان انگلیسی ها طراحی کنند که دنده یک و دو نزدیک راننده باشد.

در فرمان انگلیسی دست راست شما غالباً فرمان را به دست دارد و دست چپ هم دنده عوض می کند. هم گاه فرمان را می گیرد و گاه استراحت می کند.

حال شما خلبان شده اید. در هواپیما داستان چگونه است؟ شما ابتدا با صندلی چپ شروع می کنید یعنی همیشه دست چپ بر روی فرمان و دست راست بر روی گاز است به خصوص موقع نشستن و بلند شدن. حالا که گواهینامه بازرگانی خود را گرفته اید به عنوان یک کمک خلبان در هواپیماهای بزرگتر استخدام می شوید. حالا باید سمت راست نشسته و با دست راست فرمان را گرفته و با دست چپ گاز بدهید. پس از چند سال پیشرفت کاپیتان آن نوع هواپیما می شوید. حالا باید مجدداً صندلی چپ نشسته و با دست چپ فرمان را گرفته و با دست راست گاز را نگه دارید. این داستان چندین بار در زندگی شما اتفاق افتاده و چندین بار صندلی شما از راست به چپ و بالعکس تعویض می شود و اگر کارتان خوب باشد انشاء الله در صندلی چپ بازنشسته خواهید شد (یعنی کاپیتان) و نه در صندلی راست (کمک خلبان). اگر شغل معلم خلبانی را برای خود انتخاب کنید همیشه در صندلی راست خواهید نشست و شاگرد شما در صندلی چپ.

آیا در هلیکوپتر نیز مانند هواپیما خلبان ارشدتر سمت چپ می نشیند و خلبان دوم در سمت راست؟ خیر در هلیکوپتر برعکس است و کاپیتان دست راست نشسته و کمک خلبان دست چپ می نشیند.

خلاصه در عالم هواپیمایی شما بهتر است که هر دو دست خود را به گرفتن فرمان عادت بدهید وگرنه پیشرفتتان محدود خواهد شد. در عالم رانندگی اگر نخواهید در کشورهایی که فرمان ماشین برعکس عادات شما می باشد رانندگی کنید هیچگاه لازم به ترک عادت ندارید.

حال سؤال اینست که چه اتفاقی برای پاها می افتد؟ جواب اینست که پاها چه در ماشین فرمان چپ یا راست و چه در هواپیما به عنوان خلبان یا کمک خلبان یعنی صندلی چپ یا راست و چه در هلیکوپتر کارشان همیشه یکسان است.