اصولی صفار، بازپرس ویژه جرائم فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد، فروخته شدن بلیط هواپیمای مسافران پروازهای مشهد- تهران و مشهد- تبریز به برخی مسافران دیگر را شایعه خواند.

اصولی صفار، بازپرس ویژه جرائم فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد، فروخته شدن بلیط هواپیمای مسافران پروازهای مشهد- تهران و مشهد- تبریز به برخی مسافران دیگر را شایعه خواند.

به گزارش قاصدک24، وی در این خصوص اظهار داشت: "نقص فنی هواپیما سبب تاخیر تعدادی پرواز روز جمعه در فرودگاه مشهد شد و انجام پروازهای مشهد- تهران و مشهد- تبریز را با تاخیر مواجه کرد".

اصولی صفار در ادامه خاطرنشان کرد: "پرواز مشهد- تبریز به شماره 5699 که ظهر جمعه انجام نگرفت، در صبح شنبه به انجام رسید و با هماهنگی های صورت گرفته، به مسافران آن خدمات اسکان و غذا ارائه شد. همچنین پرواز مشهد- تهران به شماره 5610 نیز با تاخیر انجام گرفت که البته تعدادی از مسافران این پرواز با سایر پروازها در این مسیر جابه جا شدند".