مرتضی حاجی، مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور: ۱۶ نمایندگی فعال در کشورهای مختلف داریم و به زودی در پنج کشور دیگر نیز نمایندگی اطلاع‌رسانی گردشگری ایجاد خواهد شد.

مرتضی حاجی، مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور: ۱۶ نمایندگی فعال در کشورهای مختلف داریم و به زودی در پنج کشور دیگر نیز نمایندگی اطلاع رسانی گردشگری ایجاد خواهد شد.

به گزارش قاصدک24، حاجی در حاشیه دومین گردهمایی نمایندگان اطلاع رسانی گردشگری ایران در خارج از کشور، اظهار داشت: " سالانه ۵ میلیون نفر گردشگر به کشور می آیند و تاکنون هیچ تناقضی با فرهنگ ما نداشته و موردی گزارش نشده و قوانین مسیری را طی می کند که در انتها شورای نگهبان روی آن صحه می گذارد".

وی با بیان اینکه هر گردشگری که به هر کشوری وارد می شود، خود را موظف می داند با مقررات آن کشور به طور جدی همراهی و آنها را رعایت کند، تصریح کرد: " در توسعه گردشگری بنا بر این نیست از ارزشهای دینی و اعتقادی خودمان کوتاه بیاییم و کسانی که به ایران می آیند، متعهد به این قواعد و مقررات هستند".

مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور، در ادامه درباره فعالیت نمایندگان اطلاع رسانی گردشگری در خارج از کشور بیان کرد: " نمایندگان اطلاع رسانی، در کشورهای هدف فعالیت اقتصادی در حوزه گردشگری دارند و ارتباطات تاثیرگذار در بخش گردشگری به ویژه با آژانسهای بزرگ دارند".

حاجی اظهار کرد: " یکی از موضوعات قراردادهای نمایندگان، تلاش برای جذب سرمایه گذار در حوزه گردشگری به طور خاص و در دیگر حوزهها به طور عام است که به لحاظ تشکیلاتی این وظیفه به عهده رایزنهای اقتصادی است".

وی افزود: " چون این وظیفه انحصاری نیست، رایزنها کار خود را انجام می دهند، اما باید کسی باشد که شرایطی فراهم و گفت وگوهای غیررسمی انجام و پروژههایی مطرح شود که قرار شد وزارت خارجه بطور جدیتر نمایندگی ها را به سفارتخانه ها معرفی کرده و آنها را در نشستها مشارکت بدهند که بدانند سیاست جذب سرمایه چگونه است".

حاجی گفت: " بخشی از نشستهای نمایندگان اطلاع رسانی گردشگری ایران در خارج از کشور، در این سه روز با نمایندگان گردشگری و هتلداران محلی استان داشته و ارتباط اولیه ایجاد شده است".

مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور با بیان اینکه اولویت ایجاد نمایندگی با کشورهای هدف گردشگری است که سازمان میراث فرهنگی مشخص کرده و ۲۰ کشور در اولویت نخست و ۱۵ مورد در اولویت دوم قرار دارند، بیان کرد: " ۱۶ نمایندگی فعال در کشورهای مختلف داریم و به زودی در پنج کشور دیگر نیز نمایندگی اطلاع رسانی گردشگری ایجاد خواهد شد".

وی با اشاره به اینکه در کشورهای اروپایی، آسیایی و همسایه نمایندگی داریم، اظهار کرد: " برخی از نمایندگی ها از جمله چین خیلی خوب است و در ارتباطات گسترده ای که ایجاد کرده، موفق بوده و بقیه نیز کارنامه قبولی دارند که بعد از دوره دو ساله همکاری، فعالیت آنها تمدید شده است".

حاجی در پایان افزود: " یکی از کارهایی که باید نمایندگی ها انجام بدهند، ایجاد بازار برای صنایع دستی ایران است و برخی راسا وارد شده و نمایشگاه برگزار کرده اند".