شرکت هواپیمایی ملی ازبکستان، نرخ پرواز برخی از مسیرهایش را تا ۴۰ درصد کاهش داده است. این اقدام برای تسهیل در سفر گردشگران، صورت گرفته است.

شرکت هواپیمایی ملی ازبکستان، نرخ پرواز برخی از مسیرهایش را تا ۴۰ درصد کاهش داده است. این اقدام برای تسهیل در سفر گردشگران، صورت گرفته است.

به گزارش قاصدک24، به نقل از مدیر اقتصادی شرکت هواپیمایی ملی ازبکستان، این اقدام جهت رشد گردشگری در کشور راه اندازی شده است. این تخفیف نه تنها برای گروههای گردشگری، بلکه برای کسانی که به صورت انفرادی قصد سفر دارند نیز در نظر گرفته شده است.

ازبکستان چند سالی است که اقدام به تسهیل رفت و آمد گردشگران کرده است، به طوری که از سال ۲۰۱۹ در این کشور، سفر با روادید لغو خواهد شد و گذرنامه جایگزین آن می شود.

دولت ازبکستان پس از مرگ اسلام کریماف و روی کار آمدن شوکت میرضیایف تا به حال تغییرات و اصلاحات گوناگونی را پشت سر گذاشته است. این کشور طی سالهای گذشته به صورت مداوم از سوی دیدبان حقوق بشر و ساختارهای مربوط به سازمان امنیت و همکاری اروپا هشدارهایی مبنی بر عدم رعایت موازین حقوق بشری دریافت می کرد.

بسیاری معتقدند در سالهای قبل ویژگی ازبکستان از آن، یک کشور بسته ایجاد کرده و فساد اداری هم گسترش زیادی داشته است، اما امسال دولت ازبکستان از سازمانها و نهادهای حقوق بشری دعوت کرده که به ازبکستان بیایند. اقداماتی نظیر ایجاد و گسترش سازمان جوانان و یا آزادی مطبوعات نسبت به گذشته، نیز از جمله تلاشهای دولت ازبکستان جهت باز کردن فضای سیاسی و اجتماعی این کشور می باشد.