با پایان یافتن مناسک حج، مسئولان سعودی، از افزایش شمار حجاج امسال در پی طرح توسعه مکه و اماکن متبرکه این کشور خبر دادند.

با پایان یافتن مناسک حج، مسئولان سعودی، از افزایش شمار حجاج امسال در پی طرح توسعه مکه و اماکن متبرکه این کشور خبر دادند.

به گزارش قاصدک24؛ وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان که مسئولیت نظارت کیفی و کمّی طرح توسعه مسجدالحرام، مسجدالنبی و دیگر اماکن مقدس این کشور را بر عهده دارد، اعلام کرد: " تلاش برای ارتقاء خدمات و زیرساختها در این اماکن، نقش مهمی در افزایش شمار حجاج در سالهای اخیر داشته است".

عربستان چند سالی است که پروژههای عظیمی را برای افزایش ظرفیت مساجد و همچنین توسعه مکه، مدینه و دیگر اماکن مقدس انجام داده است.

عبدالخالق الزهرانی، رئیس اتاق اجرایی وزارت فرهنگ و اطلاعات عربستان در این باره توضیح داد: " بهترین گواه، تلاشهای ما در پروژه بزرگ توسعه پل جمرات و مناطق اطراف آن در منا و مشعرالحرام و همچنین توسعه مجتمع جمرات بوده است که شامل چهار طبقه علاوه بر طبقه همکف برای گنجاندن چهار میلیون حاجی بوده است. استفاده از حمل ونقل ریلی برای انتقال حجاج از چادرهایشان و مشعرالحرام به منا و پل جمرات و همچنین ساخت پلهای مسقف و تونلهای دارای تهویه از جمله دیگر پروژههای انجام شده در این راستاست".

رسانه های عربستانی نیز اعلام کردند: " فرماندهی کل امنیت هوایی این کشور، گشتن هوایی را بر فراز آسمان مکه و مدینه تقویت کرده است و ترافیک، حجم و تراکم حجاج و شناسایی مسیرهای غیرمجاز برای حجاج نیز مورد نظارت هوایی قرار گرفته است و در فاز دوم این طرح نیز ترافیک انسانی در مراکز اصلی مسجد لنبی و مسجدالحرام مورد نظارت قرار می گیرد".