محمد بشارتی، کارشناس صنعت هوایی: " امروز و با اجرایی شدن برجام، در حالی شاهد باز شدن دوباره فضای خرید هواپیما و تجهیزات هستیم که سالهای دور بودن کشور، از این بازار باعث شده فاصله با رقبا به شکلی قابل توجه افزایش پیدا کند".

محمد بشارتی، کارشناس صنعت هوایی: " امروز و با اجرایی شدن برجام، در حالی شاهد باز شدن دوباره فضای خرید هواپیما و تجهیزات هستیم که سالهای دور بودن کشور، از این بازار باعث شده فاصله با رقبا به شکلی قابل توجه افزایش پیدا کند".

به گزارش قاصدک24؛ بشارتی معتقد است: " وقتی تعداد قابل توجهی از شرکتهای هواپیمایی منطقه هر یک به تنهایی بیش از ۲۰۰ فروند هواپیمای فعال دارند، ناوگان ایران با ۱۵۰ هواپیمای آماده پرواز شانس چندانی نخواهد داشت".

وی افزود: " اگر بنا باشد هر یک از شرکتهای ایرانی، به طور مستقل در فرایند رقابت حاضر شوند، اوضاع از این نیز پیچیده تر خواهد بود. در حال حاضر جز یک یا دو شرکت هواپیمایی ایرانی، دیگر شرکتها تنها حدود ۱۰ یا حتی کمتر از آن هواپیمای فعال دارند و این رقم عملاً شانسی برای رقابت با غولهای منطقه باقی نمی گذارد".

بشارتی یکی از اصلی ترین راه حلهای برون رفت از این فضا را مدیریت صحیح منابع مالی و حمایت از ایرلاینها دانست و گفت: " نه در ایران که بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز، وقتی قصد داشتند شرکتهای هواپیمایی خود را در سطح جهانی مطرح کنند، ابتدا حمایتهایی از سوی دولت صورت گرفت و سپس فضای استقلال آنها فراهم شد".

به گفته این کارشناس صنعت هوایی، با کنار رفتن شرطهایی چون لزوم خرید هواپیمای ملکی یا بلوکه کردن سرمایه ها نزد حسابی دولتی، می توان گامهای نخست در بهبود شرایط شرکتهای ایرانی را برداشت و البته پس از قدرت گرفتن آنها نه تنها از ایرلاینها کمک گرفت که در حاشیه فعالیتهای آنها امکان فعال کردن دیگر صنایع و بخشها نیز وجود دارد، مانند آنچه امروز در فرودگاههای کشورهایی چون قطر و امارات متحده عربی دیده می شود و امکان تکرار آن در ایران وجود دارد.