عابدزاده، رییس سازمان هواپیمایی کشوری: " مرحله بعدی برای این ایرلاینها خرید و وارد کردن هواپیماهای مورد نیاز است".

عابدزاده، رییس سازمان هواپیمایی کشوری: " مرحله بعدی برای این ایرلاینها خرید و وارد کردن هواپیماهای مورد نیاز است".

به گزارش قاصدک24؛ عابدزاده با اشاره به بهبود نسبی شرایط صنعت هوایی ایران در سال گذشته، تصریح کرد: "خوشبختانه ارزیابی عملکرد و آمارهای به دست آمده از عملکرد این صنعت در سال گذشته نشان میدهد که ما رشد قابل توجه و مثبتی را به ثبت رسانده ایم".

وی ادامه داد: "خوشبختانه در ماههای گذشته با توجه به بهبود نسبی شرایط برای فعالیت صنایع هوایی ایران در بازارهای بین المللی و همچنین تاثیر گذاری برجام در نهایی کردن قراردادها ما شاهد آن بودیم که وضعیت ناوگان هوایی ایران بهبودی قابل توجه را به ثبت رسانده و تعدادی هواپیمای نو به ناوگان کشور اضافه شدند".

رییس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان این که این فضای مثبت با حضور سرمایه گذاران جدید تقویت می شود، تاکید کرد: " یکی از اصلی ترین مسائلی که صنعت هوایی ایران به آن نیاز دارد جذب سرمایه گذاریهای جدید در این حوزه است. در این میان فعال کردن ایرلاینهای جدید با محوریت بخش خصوصی یکی از اصلی ترین فضاهای موجود است که می تواند با ورود هواپیماهای تازه نفس شرایط را برای رقابت با ایرلاینهای منطقه فراهم کند".

عابدزاده در پاسخ این سوال که « آخرین وضعیت دریافت مجوز آغاز به کار ایرلاینهای جدید چگونه است؟»، گفت: " همان طور که پیش از این اعلام کردیم سازمان هواپیمایی از سرمایه گذاری های جدید در این بخش استقبال می کند. در طول ماههای گذشته تعدادی از ایرلاینهایی که درخواست مجوز داشتند موافقت اصولی کار را دریافت کردند و باید به مراحل بعدی که اصلیترین آن خرید و وارد کردن هواپیماهای جدید است اقدام کنند".

وی در پایان خاطرنشان کرد: "در طول ماههای گذشته همواره روند وارد شدن هواپیماهای جدید به ناوگان ایران ادامه داشته و چه در قالب قراردادهای خرید هواپیماهای نو و چه در وارد کردن هواپیمای دست دوم اقدامات مثبتی صورت گرفته و در این چارچوب ایرلاینهایی که قصد آغاز کار خود را در این عرصه دارند نیز می توانند فعالیتشان را با خرید هواپیماهای جدید و وارد کردن آنها به ناوگان به طور رسمی کلید بزنند".