عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی: "خرید یک هواپیما می‌تواند حدود صد شغل به صورت مستقیم ایجاد کند".

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی: "خرید یک هواپیما میتواند حدود صد شغل به صورت مستقیم ایجاد کند".

به گزارش قاصدک24؛ وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سرمایه بر بودن حوزههای حمل و نقل ریلی، دریایی و هوایی، زمینی و مسکن و شهرسازی گفت: " عمده ترین سیاستی که وزارت راه و شهرسازی دنبال می کند استفاده از منابع بین المللی و بخش خصوصی برای تأمین مالی طرحهای زیربنایی است".

آخوندی افزود: " فعالیتهای زیربنایی عمدتاً اشتغالزا بوده و همچنین می تواند زمینه را برای شغلهای دیگر فراهم کند به گونه ای که خرید یک هواپیما می تواند حدود صد شغل به صورت مستقیم ایجاد کند و همچنین می تواند به تبع آن شغلهای فراوانی در زمینه فعالیتهای توریستی و خدماتی فراهم آورد. همچنین به تبع آن سرمایه گذاری های زیرساختی در حوزه ریلی، دریایی و زمینی می تواند شغلهای فراوانی در کشور ایجاد کند".

وزیر راه و شهرسازی در خصوص توسعه حمل و نقل گفت: " بیش از ۴۰ درصد طرحهای عمرانی در حوزه وزارت راه صورت می گیرد و اصلی ترین تنگنا در حوزه راه، مسکن و شهرسازی تأمین منابع مالی است که براساس آخرین آمار ۱۷۰ هزار میلیارد تومان طرح و پروژه در دست اقدام است".

وی همچنین یادآور شد: " برای گسترش حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی ایران با توجه به موقعیت ویژه ترانزیتی باید اقدامات گسترده ای صورت گیرد. ضمن اینکه باید از منابع مالی بین المللی برای گسترش توسعه حمل و نقل استفاده شود و در حال حاضر حمل و نقل ریلی، هوایی، دریایی و جاده ای به منابع مالی بین المللی نیاز دارد".

آخوندی با اشاره به قرارداد خرید ۲۰۰ فروند هواپیما توسط وزارت راه و شهرسازی، ادامه داد: " ارزش اسمی این قراردادها ۳۹ میلیارد دلار است که رقم بسیار بزرگی بوده و بدون اتکا به بودجه دولت منعقد شده است".