در حالی که طبق آخرین آمار منتشر شده، بیش از ۱۲۰۰ نفر خلبان یکم (کپتن) و کمک خلبان در کشور فعالیت می‌کنند و حدود 1500 تا 2000 خلبان آموزش‌دیده هم بیکار هستند، خلبانان خارجی همچنان پای ثابت ایرلاینهای ایرانی هستند!

در حالی که طبق آخرین آمار منتشر شده، بیش از ۱۲۰۰ نفر خلبان یکم (کپتن) و کمک خلبان در کشور فعالیت می کنند و حدود 1500 تا 2000 خلبان آموزش دیده هم بیکار هستند، خلبانان خارجی همچنان پای ثابت ایرلاینهای ایرانی هستند!

به گزارش قاصدک24؛ کارشناسان صنعت هوانوردی، مهمترین دلیل حضور خلبانان خارجی در ایرلاینهای ایرانی را امضای قراردادهای اجاره هواپیماهای دست دوم و ذکر حضور خلبان همراه با هواپیما در متن این قراردادها می دانند.

کاپیتان حمیدرضا پهلوانی، رییس سابق سازمان هواپیمایی کشوری در این رابطه می گوید: " ایرلاینها براساس تعهدی که به سازمان هاپیمایی کشوری در زمان تاسیس می دهند برای اجرای فعالیتها باید از توان داخلی و همچنین خلبانان داخلی استفاده کنند. با این وجود برخی ایرلاینها به دلیل استفاده از نوع خاصی از هواپیماها اجاره ای یا خریداری شده، مجبور به استفاده از خلبانان خارجی هستند و حتی در متن قرارداد اجاره بعضی از هواپیماها، به بهره گیری از خلبانهای معرفی شده شرکت اجاره دهنده به صراحت اشاره شده است".

وی ادامه می دهد: " طبیعی است که سازمان هواپیمایی کشوری با این قراردادها موافقت می کند به شرطی اینکه قرارداد به شرط تملیک باشد پس از مدت زمان مشخصی، باید از خلبان داخلی برای پرواز استفاده شود و در این مدت زمان، خلبان خارجی باید به خلبانان داخلی آموزش دهند".

رییس سابق سازمان هواپیمایی کشوری اضافه می کند: " با توجه به اینکه زمان درج شده برای حضور خلبان خارجی دراغلب قراردادهای اجاره هواپیما به پایان رسیده است تداوم فعالیت خلبانان خارجی در ایران منتفی است. زیرا وجود این خلبانان در ایرلاینها به دلیل نبود هواپیماهای مورد نظر بوده و با توجه به گذشت زمان و لزوم آموزش به نیروی انسانی ایرانی دیگر نیازی به خلبانان خارجی در شرکتهای هواپیمایی ایرانی وجود ندارد".

پهلوانی بیان می کند: " در صورتی که ایرلاینهای ایرانی متعهد به مفاد قراردادهای امضا شده باشند در یک فرجه زمانی مشخص باید تعداد خلبانان خارجی که در شرکتهای هواپیمایی ایرانی فعالیت می کنند، به صفر رسیده باشد".

وی در ادامه تصریح می کند: "سیستم سازمان هواپیمایی کشوری تلاش می کند که از توان خلبان داخلی برای پروازها بهره گیری کند اما با توجه به قراردادهای اجاره هواپیما برای حضور خلبانان خارجی وجود دارد".

پهلوانی معتقد است: " سازمان هواپیمایی کشوری همکاری متقابلی با ایرلاینها دارد و تلاش می کند علاوه بر اعمال نظارت بر عملکرد آنها، شرکتهای هواپیمایی را ملزم به رعایت قوانین و مقررات سازمان کند. اما با وجود این، درصورتی که ایرلاینی در زمینه استفاده از خلبان خارجی با مشکلاتی مواجه باشد و از سازمان هواپیمایی برای رفع مشکل مهلت و فرجه زمانی درخواست کند سازمان با این ایرلاین همکاری می کند. اما باید این موضوع هم در نظر گرفته شود که فرجه های زمانی ایرلاینها نباید طولانی شود".

وی ادامه می دهد: " هزینه بهره گیری از خلبانان خارجی در ایرلاینها بیشتر از هزینه هایی است که برای خلبانان ایرانی صرف می شود و صاحبان شرکتهای هواپیمایی هم نباید رغبتی به بهره گیری از خلبانان خارجی داشته باشند و حتما با مشکلی مواجه بودند که مجبور به استفاده از عوامل خارجی در پروازها یا تمدید مهلت زمان حضور آنها در پروازها شدند".

رییس سابق سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه می گوید: " بهره گیری از خلبان خارجی بیشتر در میان شرکتهای هواپیمایی تازه تاسیس مشاهده می شود و در سایر ایرلاینها کمتر شاهد بهره گیری از اینگونه خلبانها هستیم".

کاپیتان پهلوانی همچنین در خصوص بیکاری حدود 1500 تا 2000 خلبان در کشور اظهار می کند: " به این موضوع باید به صورت جامع و در سطح کلان نگاه شود و افراد آموزش دیده در این حوزه جدا از سایر افراد مشتاق برای فعالیت در حوزه های مختلف صنعت هوانوردی نیستند و ساختار اقتصادی این صنعت در ایران به گونه ای است که برای جذب نیروی انسانی منابع داخلی کمی در نظر گرفته شده است ضمن اینکه با گذشت زمان، بر تعداد افراد متقاضی هم افزوده می شود".

وی می گوید: " باید تعداد خلبانهای آموزش دیده با خلبانهای مورد نیاز همخوانی داشته باشد یعنی روزنه ورودی و روزنه خروجی نیروی انسانی در این صنعت همسان باشند، در غیر اینصورت شاهد ایجاد تراکم خواهیم بود موضوعی که هم اکنون در مورد نیروی انسانی آموزش دیده و نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای اقتصادی و صنعتی کشور مشاهده می شود".

پهلوانی بیان می کند: " اگر با دیدگاه همخوانی بین عرضه و تقاضا به بیکاری حدود 1500 تا 2000 خلبان ایرانی نگاه کنیم مشخص می شود که برای به کارگیری این تعداد خلبان، نیاز به تعداد هواپیماهای بیشتری احساس می شود و شرکتهای هواپیمایی در صورت افزایش ناوگان، باید براساس دستورالعملهای سازمان هواپیمایی کشوری، منابع انسانی مورد نیاز از جمله خلبان و نیروی فنی را تامین کنند".

این کارشناس صنعت هوایی در پایان بیان می کند: " شرکتهای هواپیمایی بر اساس سیاستهای مالی خاص خود، ضریب اشتغال هواپیماهای جدید را مشخص کرده و به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام می کنند به عنوان مثال هواپیمایی که ضریب اشتغال به کارش 3 است نیاز به تامین 6 نفر از جمله یک خلبان، کمک خلبان، مهماندار و... دارد که این 6 نفر جدا از نیروهای فنی هستند که با ورود این هواپیمای جدید مشغول به کار می شوند. در حال حاضر نیاز به هواپیمای جدید در کشور احساس می شود که با افزایش تعداد هواپیماها، نیروی انسانی بیشتری مشغول به کار می شوند".