ناسا در حال ساخت یک هواپیمای مافوق صوت جدید است که قادر است بدون ایجاد صدای انفجار، دیوار صوتی را بشکند. این هواپیما در زمان عبور از سرعت صوت، نوعی صدای ضربه ای ایجاد می کند که با عنوان ضربان مافوق صوت شناخته می شود.

ناسا در حال ساخت یک هواپیمای مافوق صوت جدید است که قادر است بدون ایجاد صدای انفجار، دیوار صوتی را بشکند. این هواپیما در زمان عبور از سرعت صوت، نوعی صدای ضربه ای ایجاد می کند که با عنوان ضربان مافوق صوت شناخته می شود.

به گزارش قاصدک24؛ محققان امیدوارند این هواپیما بتواند جای خالی هواپیماهای کنکورد را که با دو برابر سرعت صوت پرواز می کردند، در پروازهای تجاری بین المللی پر کند و البته مانع شکایات متعدد مسافران از سروصدای هواپیمای مافوق صوت شود.

گفتنی است امکان پرواز با سرعت مافوق صوت، از نظر فنی از سالها قبل فراهم شده است؛ اما هواپیماهای مافوق صوت پس از شکستن دیوار صوتی، در مسیر حرکت خود صدای انفجاری را ایجاد می کنند که تا کیلومترها شنیده می شود و منازل مسکونی و اتومبیلها رادر مناطق شهری تحت تاثیر قرار می دهد. به همین علت با وجود این که سرعت هواپیماهای فعلی می تواند تا 10 برابر سرعت صوت هم افزایش یابد، این هواپیماها برای حمل و نقل هوایی در مقیاس بزرگ کارآیی لازم را ندارند