خلبان باتجربه اوکراينی خطوط هوايی ترکيه، هواپیمای خود را پس از خرد شدن شيشه کابين خلبان و از کار افتادن سيستم خلبان خودکار، با هدايت برج مراقبت و بدون هيچ تصويری از باند، با مهارت به زمين نشاند.

خلبان با تجربه اوکراينی خطوط هوايی ترکيه، هواپیمای خود را پس از خرد شدن شيشه کابين خلبان و از کار افتادن سيستم خلبان خودکار، با هدايت برج مراقبت و بدون هيچ تصويری از باند، با مهارت به زمين نشاند.

به گزارش قاصدک24؛ این هواپیما که متعلق به شرکت هواپيمایی اطلس گلوبال است، به دلیل گرفتاری در طوفان و تگرگ آسمان قبرس و شرایط بحرانی ایجاد شده، خواستار فرود اضطراری در فرودگاه استانبول شد. برج مراقبت فرودگاه استانبول نیز با وجود تعطیلی این فرودگاه به دليل شرايط نامساعد جوی و حساسیت موضوع، به هواپیما اجازه فرود داد تا خلبان با هدایت این برج و مهارت خود، اين پرنده آهنی که حامل 127 مسافر بود را به زمين بنشاند.

پس از اين فرود معجزه آسا، مسافران، خلبان را مورد تشويق قرار داده و به شدت او را تحسین کردند. وی نيز زنده ماندنش را تولدی دوباره خواند.