مطیعیان، مشاور کمیسیون اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام: " بیشتر مدیران کشور ما مشکل محور هستند ولی برنامه ریز نیستند عدم تناسب برنامه ریزی های انجام شده با ظرفیتها از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود از جمله اینکه آیا اصلا 20 میلیون گردشگر که هیچ ما برای پذیرایی از ده میلیون گردشگر خارجی ظرفیت داریم؟ باید تصمیماتی که می گیریم معقول باشد".

مطیعیان، مشاور کمیسیون اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام: " بیشتر مدیران کشور ما مشکل محور هستند ولی برنامه ریز نیستند عدم تناسب برنامه ریزی های انجام شده با ظرفیتها از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود از جمله اینکه آیا اصلا 20 میلیون گردشگر که هیچ ما برای پذیرایی از ده میلیون گردشگر خارجی ظرفیت داریم؟ باید تصمیماتی که می گیریم معقول باشد".

به گزارش قاصدک24، وی افزود: "در برنامه ششم به مباحثی از گردشگری پرداخته شده است به عنوان مثال در ماده 98 آمده دستگاههای دولتی برای حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری موظف هستند که برخی از اقدامات را انجام دهند. بسیاری از مسائلی که افراد در این جلسه عنوان کردند در این ماده آمده است به عنوان مثال در بند 99 آمده نوشته شده ایجاد تسهیلات و اختصاص یارانه در چارچوب معافیتهای مالیاتی و عوارضی در تاسیسات ایرانگردی در چارچوب قوانین. تمام این مشکلات در برنامه آمده است و ما می خواهیم برای این برنامه چیزی بنویسیم. به عنوان مثال آیا دوستان با توسعه ایرانگردی و جهانگردی در سطح جهان اسلام موافق هستند؟".

مطیعیان بیان کرد: "گردشگری که به ایران می آید فرهنگی است و کسی که می خواهد تفریحات آنچنانی کند مقصدش ایران نخواهد بود. آیا گردشگری حلال برای هتلداری ایران یک فرصت است یا خیر. گردشگری تعالی بخش چطور؟ یا بوم گردی فرصت است یا تهدید؟ چرا مردم با ماکسیما در پارک چادر می زنند؟ ما چه کرده ایم که این مسافران را جذب کنیم؟".

وی در پایان افزود: "کدامیک از دغدغه های شما در برنامه نیامده است؟ ما از کمک جامعه علمی و آکادمیک می خواهیم که آسیبها تهدید و فرصتهای گردشگری را تا 10 سال آینده مشخص کنند. حداقل باید قانونها کارکرد ده یا 20 ساله داشته باشد اینگونه نباشد که با تغییر مدیر، قانون نیز تغییر کند".