دکتر فرزانه شرفبافی، سرپرست هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، طی حکمی خلبان عباس احمدیان مقدم را به سمت سرپرست معاونت عملیات هما منصوب کرد.

دکتر فرزانه شرفبافی، سرپرست هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، طی حکمی خلبان عباس احمدیان مقدم را به سمت سرپرست معاونت عملیات هما منصوب کرد.

به گزارش قاصدک24؛ رعایت کلیه استانداردها و قوانین به منظور حصول حداکثری سطح ایمنی پروازها، بهبود و بازسازی رویه ها و فرایندهای عملیاتی شرکت، برنامه ریزی برای آموزش و ارتقای توانمندی کادر پروازی و ستادی، ارتقای انگیزه و روحیه مجموعه تحت امر، رعایت اصول عدالت در ارتقای شغلی پرسنل عملیات پرواز و پیاده سازی نظام مشتری مداری در عملیات از جمله مسئولیتهای سرپرست معاونت عملیات می باشد.

گفتنی است عباس احمدیان مقدم یکی از خلبانان با سابقه هواپیمایی هما می باشد. در این مراسم همچنین با اهدای لوح تقدیر از زحمات و خدمات خلبان قاسمی، معاونت پیشین هما قدردانی شد.