جادری: " ایرلاین «هرمز ایر» اختصاصی استان هرمزگان است که به ثبت رسیده و در مرحله تکمیل نهایی و خریداری هواپیما قرار دارد و به‌ زودی خبرهای خوشی برای مردم هرمزگان در راه است".

جادری: " ایرلاین «هرمز ایر» اختصاصی استان هرمزگان است که به ثبت رسیده و در مرحله تکمیل نهایی و خریداری هواپیما قرار دارد و به زودی خبرهای خوشی برای مردم هرمزگان در راه است".

به گزارش قاصدک24؛ جاسم جادری، استاندار هرمزگان، در اجلاس روسا و هیئت مدیره انجمنهای گردشگری کشور در بندر عباس گفت: " گردشگری کشور با مشکل فرهنگی روبرو است درحالی که گردشگری یک امر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است و باید همه جانبه به آن نگریست".

وی افزود: " در برخی از شهرها گردشگران را فراری داده ایم و فراموش کرده ایم گردشگران بزرگترین مبلغان ما خواهند بود. اگر بخواهیم گردشگری رونق بگیرد، دولت باید پایش را از این ماجرا بیرون بکشد و کار را به بخش خصوصی واگذار کند".

جادری در ادامه تصریح کرد: " هرمزگان را بیشتر با قشم و کیش می شناسند درحالی که نقاط کمتر شناخته شده هرمزگان پتانسیلهای بسیار بیشتری نسبت به این اماکن دارند".

استاندار هرمزگان با اشاره به جذب گردشگر خارجی همزمان با افتتاح کشتیرانی عمان- بندرعباس، افزود: " ایرلاین «هرمز ایر» اختصاصی استان هرمزگان است که به ثبت رسیده و در مرحله تکمیل نهایی و خریداری هواپیما قرار دارد و به زودی خبرهای خوشی برای مردم هرمزگان در راه است".

گفتنی است استان هرمزگان با دارا بودن 14 جزیره یکی از استانهای دارای ظرفیت گردشگری در حوزه جزایر می باشد که قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری فرهنگی کشور را دارد.