شهر یزد، به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران و بیست ‌ودومین اثر تاریخی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

شهر یزد، به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران و بیست و دومین اثر تاریخی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

به گزارش قاصدک24؛ ۹ سال پس از قرار گرفتن پرونده این شهر تاریخی در فهرست میراث موقت جهانی، دیروز یکشنبه (۱۸ تیر ماه 1396)، شهر تاریخی یزد به عنوان یکی از نخستین شهرهای خشتی دنیا در چهل و یکمین اجلاس کمیته میرات جهانی یونسکو به ثبت رسید.

گفتنی است پیش از آغاز این اجلاس، محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نگرانی هایی را نسبت به ایراداتی که یونسکو نسبت به برخی ساخت و سازها در بافت تاریخی یزد گرفته بود، مطرح ساخت. احتمالاتی که یونسکو برای رد شدن این پرونده مطرح کرده بود، به سالهای گذشته و ساخت و سازهای غیراصولی برمی گشت که به معضلی جدی برای ثبت جهانی یزد تبدیل شده بودند و آن را نیازمند مدیریت یکپارچه، برنامه ریزی گسترده شهری، رعایت اصول معماری و تجدید نظر در ضوابط نظام مهندسی و ساخت و ساز می کرد.

چهل و یکمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو که از یازدهم تیرماه به میزبانی شهر کراکوف لهستان درحال برگزاری است.