اصولی صفار، بازپرس ویژه فرودگاه شهیدهاشمی نژاد مشهد گفت: "در پی تاخیر بیش از چهار ساعته دو پرواز ٠٢٥و ٠٢٩ كاسپين مشهد - تهران، مسافران این دو پرواز به هتل منتقل شدند".

اصولی صفار، بازپرس ویژه فرودگاه شهیدهاشمی نژاد مشهد گفت: "در پی تاخیر بیش از چهار ساعته دو پرواز ٠٢٥و ٠٢٩ كاسپين مشهد - تهران، مسافران این دو پرواز به هتل منتقل شدند".

به گزارش قاصدک24؛ وی در این خصوص افزود: " در پی تاخیر بیش از چهار ساعته دو پرواز ٠٢٥و ٠٢٩ هواپیمایی كاسپين در خط پروازی مشهد - تهران، این شرکت هواپیمایی ملزم به رعایت حقوق مسافران شد. همچنین با پیگیریهای صورت گرفته و به دستور مدير كل فرودگاههای استان خراسان، مسافرين این دو پرواز به هتل منتقل شدند".

گفتنی است چندی پیش نیز حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور حقوق عامه از ورود دادستانی به موضوع تاخیر پروازها خبر داد و گفت: "یکی از مهمترین مسائلی که باید در این زمینه ساماندهی شود موضوع پروازهای چارتری است که جلساتی در این زمینه برگزار کرده ایم، همچنین به منظور رسیدگی فوری به شکایت معترضان در این زمینه شورای حل اختلاف فرودگاهی تشکیل شده است".