غلامحسین باقریان،عضو هیات مدیره شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از مذاکره با یک شرکت ایتالیایی برای توسعه فرودگاه مهرآباد خبرداد.

غلامحسین باقریان،عضو هیات مدیره شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از مذاکره با یک شرکت ایتالیایی برای توسعه فرودگاه مهرآباد خبرداد.

به گزارش قاصدک24؛ باقریان در این خصوص گفت: "در آینده نزدیک 6 پل تلسکوپی به ترمینالهای فرودگاه مهرآباد متصل خواهد شد که نوع سرویس دهی و خدمات رسانی را بسیار بالا می برد".

وی افزود: "بر اساس پیش بینی صورت گرفته اتصال 6 پل تلسکوپی به ترمینالهای فرودگاه مهرآباد 23 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت".

باقریان در رابطه با مشکلات این فرودگاه گفت: "مهمترین و عمده ترین مشکل ما در فرودگاه مهرآباد کمبود زمین است. متاسفانه به علت کمبود زمین در فرودگاه مهرآباد امکان توسعه اپرون و ترمینال را نداریم؛ در حالی با کمبود زمین مواجه هستیم که تعدادی از نهادها از زمین فرودگاه مهرآباد به عنوان پارکینگ شرکتهای سازنده خودرو استفاده می کنند".

وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در این فرودگاه با مشکل پارکینگ هواپیماها مواجه هستیم در همین راستا شورای عالی امنیت ملی بر اساس تقاضای شرکت فرودگاهها به دنبال این است تا بتواند این زمینها را از نهادهای نظامی تحویل بگیرند".