بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سینا با گذشت بیش از ۱۴۰ سال از تأسیس آن، با ۴۷۷ تخت فعال، به عنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح می باشد.

پس از مراجعت ناصرالدین شاه از سفرهای اروپایی در سال ۱۲۴۸، دستور دایر ساختن مریضخانه ای به سبک اروپایی در مرکز تهران داده شد. سه سال بعد در سال ۱۲۵۱ شمسی، اولین مریضخانه ایران در خیابان سپه سابق (امام خمینی ره) نرسیده به میدان هشت گنبدان حسن آباد تاسیس و نام مریضخانه دولتی را بر آن نهاده شد. این مریضخانه در سال ۱۳۱۹ شمسی به رسم قدردانی از ابوعلی سینا، پدر طب ایران، به بیمارستان سینا تغییر نام یافت.

به گزارش قاصدک24؛ اکنون بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سینا با گذشت بیش از ۱۴۰ سال از تأسیس آن، با ۴۷۷ تخت فعال، به عنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح می باشد.

این مرکز با حضور ۱۰۳ نفر عضو محترم هیئت علمی و همچنین با به کارگیری ۱۰۸۹ نفر نیروی مجرب با هدف ارائه مطلوب ترین خدمات در عرصه های آموزشی، پژوهشی و درمانی همواره افتخار خدمت رسانی به مردم شریف ایران زمین را سرلوحه کار خویش قرار داده است و در حال حاضر یکسال است که در حوزه گردشگری سلامت و توریسم درمانی فعالیت می کند.