بعد از موفقیت دو ایرلاین ایرانی برای خرید 260 فروند هواپیمای جدید، صنعت هوایی ایران رسما وارد فاز اجرایی شده و برای مراحل بعدی گام برمی‌دارد.

بعد از موفقیت دو ایرلاین ایرانی برای خرید 260 فروند هواپیمای جدید، صنعت هوایی ایران رسما وارد فاز اجرایی شده و برای مراحل بعدی گام برمی دارد.

به گزارش قاصدک24؛ این اقدامات در حالی صورت گرفته که هم اکنون نیز نیروهای تندروی آمریکایی برای جلوگیری از این امر تلاش می کنند به طوری که بعضی از نمایندگان کنگره، لوایحی را به منظور جلوگیری از فروش هواپیمای مسافرتی به ایران تصویب کرده و به دنبال ایجاد محدودیت برای بانکها و شرکتهای فاینانس دهنده به ایران در سطح جهان هستند.

با وجود تمام کارشکنی ها، بازار ایران که آماده پذیرش تعداد قابل توجهی هواپیمای جدید بود، برای شرکتهایی چون ایرباس و بوئینگ غیر قابل چشم پوشی به نظر می رسید و از این رو خیلی زود قراردادهای مربوط به فروش هواپیمای ایران با وجود مخالفت دولت آمریکا نهایی شد.

به دنبال عدم موفقیت نیروهای تندرو اینبار عملکرد ایرلاینهای ایرانی، هدف سنگ اندازی های آمریکا شده است. شرکت هواپیمایی ماهان که با توجه به تعداد ناوگان فعال خود، بزرگترین شرکت هواپیمایی ایرانی به حساب می آید، در طول ماههای گذشته همچنان با تحریمهای جدی از سوی ایالات متحده مواجه بوده و این بار به نظر می رسد شرایط برای سنگ اندازی جدید در مسیر حرکتی آن فراهم شده است. یکی از نمایندگان مجلس سنای آمریکا به دنبال آن است که ورود شهروندان آمریکایی به فرودگاههای بین المللی که شرکت ماهان در آنها پرواز می کند را با تمهیدات امنیتی جدید مواجه کند و این موضوع می تواند در بلندمدت برای شرکت ماهان هزینه جدیدی به وجود آورده یا رفع محدودیتهای گذشته را با دشواری مواجه کند.

هرچند پیش بینی وزیر راه و شهرسازی درباره اجبار بازارهای جهانی علیه آمریکا در به وجود آوردن فضای مطمئن برای ورود به صنعت هوایی ایران تاکنون محقق شده و نیاز به حضور در ایران هر گونه مقاومت سیاسی را غیرممکن کرده است اما بررسی هایی که هنوز در مجالس دوگانه آمریکا مطرح می شود، تلاش دارد تا فضا را همچنان غیرعادی جلوه دهد. فضایی که حالا جهان نیز عادی بودن آن را پذیرفته و بعید به نظر می رسد برنامه های سیاسی اینچنینی روی تصمیمهای کلان اقتصادی تاثیر بگذارد.