سازمان هواپیمایی کشوری: " آزادسازی نرخ بلیط هواپیما بر اساس تصمیمات شورای عالی هواپیمایی و قانون برنامه پنجم توسعه بوده است".

سازمان هواپیمایی کشوری: " آزادسازی نرخ بلیط هواپیما بر اساس تصمیمات شورای عالی هواپیمایی و قانون برنامه پنجم توسعه بوده است".

به گزارش قاصدک24؛ رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، در واکنش به خبر افزایش ۲۰ درصدی نرخ بلیط هواپیما بدون نظارت این سازمان، اعلام کرد: "پس از تصمیمات شورای عالی هواپیمایی و اجرایی شدن موضوع بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر آزادسازی نرخ بلیط هواپیما و شبکه پروازی در پروازهای داخلی و ابلاغ آن به شرکتهای هواپیمایی، سازمان هواپیمایی کشوری نرخ تکلیفی ندارد، اما نظارت دارد؛ لذا طرح افزایش قیمت بلیط هواپیما به گونه ای که مطرح شده است، موضوعیت ندارد".

وی همچنین افزود: "بر اساس اعلام این سازمان نرخ بلیط هواپیما بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و آزادسازی نرخ بلیط هواپیما الزاما به معنای افزایش قیمتها نیست، همانطور که در بسیاری از مواقع شاهد ارائه نرخ بلیط هواپیما پایینتر از نرخهای متعارف هستیم. همانطور که می دانید نرخ بلیط هواپیما بر مبنای کلاس نرخی است که شرکتهای هواپیمایی اعلام و از طرق سایت آن شرکتها منتشر می شود".

جعفرزاده خاطر نشان کرد: " این سازمان در درجه اول، ایرلاینها را مسئول چگونگی توزیع بلیطهای خود می داند و متقاضیان بلیط هواپیما می توانند برای اعتبارسنجی از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری www.cao.ir و انجمن شرکتهای هواپیمایی به نشانی www.aira.ir از اعتبار بلیت خود اطمینان حاصل کنند".

وی در پایان افزود: "نظر به اینکه در آستانه تعطیلات تابستان تقاضا برای استفاده از بخش هوایی بالاست به متقاضیان توصیه می شود برای تهیه بلیط هواپیما به مراکز و دفاتر معتبر و دارای مجوز مراجعه کنند. هرگونه شکایت ارسالی از طریق سایت سازمان در کمترین زمان ممکن توسط دفتر نظارت سازمان رسیدگی خواهد شد".