یک ربات متعلق به سازمان تحقیقات پیشرفته ارتش آمریکا، عملیات فرود هواپیمای بوئینگ 737 را در شبیه‌ساز پرواز با موفقیت به انجام رساند.

یک ربات متعلق به سازمان تحقیقات پیشرفته ارتش آمریکا، عملیات فرود هواپیمای بوئینگ 737 را در شبیه ساز پرواز با موفقیت به انجام رساند.

به گزارش قاصدک24؛ بخش تحقیقات پروازی سازمان دارپا موفق شد با استفاده از یک ربات خلبان، عملیات فرود هواپیمای بوئینگ 737 را در شبیه ساز با موفقیت انجام دهد؛ این ربات قابلیت نصب و استفاده در تمامی هواپیماهای فعلی را دارد.

با پیشرفته تر شدن صنایع هوایی و فناوریهای مورد استفاده در آن کار، سیستمهایی نظیر سامانه آلیاس می توانند به عنوان کمک خلبان، در کنار خلبان اصلی قرار بگیرند تا از پیچیدگیها بکاهند و کار را ساده تر کنند.

سامانه آلیاس یک رابط کاربری نصب شده بر روی تبلت دارد که با استفاده از پردازش گفتار و یادگیری ماشین می تواند با کاربر ارتباط داشته باشد. همچنین امکان غیرفعال کردن آن به وسیله خلبان در شرایط خاص وجود دارد.

آلیاس می تواند کارهای معمول را به دست بگیرد و تصمیمات مهمتر را برای خلبان باقی بگذارد تا تمرکز وی در پرواز افزایش یابد.

تست این سامانه در شبیه ساز هواپیمای بوئینگ 737 در ماساچوست آمریکا انجام شده است. در این شبیه سازی هدایت هواپیما از ارتفاع سه هزار پایی تا زمان فرود در اختیار ربات آلیاس بوده است.

جان ویسلر، معاون اول بخش تحقیقات پروازی سازمان دارپا در این رابطه می گوید: " آلیاس توانست قابلیتهای خود را در این تست اثبات کند. این سامانه می تواند حجم کار خلبانان را تا حد زیادی کاهش دهد و گامی به سوی خودکار کردن بسیاری از وظایف خلبانان باشد".