طی مراسمی که چندی پیش با شرکت رئیس، معاونان و مدیران سازمان هواپیمایی کشوری در فرودگاه کاشان برگزار شد، این فرودگاه موفق به کسب اولین مجوز بهره برداری فرودگاهی خود شد.

طی مراسمی که چندی پیش با شرکت رئیس، معاونان و مدیران سازمان هواپیمایی کشوری در فرودگاه کاشان برگزار شد، این فرودگاه موفق به کسب اولین مجوز بهره برداری فرودگاهی خود شد.

به گزارش قاصدک24؛ علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر تاثیر بی بدیل حمل و نقل هوایی در توسعه مناطق، گفت: " در حال حاضر توسعه حمل و نقل هوایی نسبت به سایر شقوق حمل و نقل مورد توجه جدی قرار گرفته چرا که بازگشت سرمایه زودتر و سرعت بهره برداری در این بخش بالاتر است. مجوزی که امروز اعطا شد بیانگر مجوز ورود فرودگاه کاشان به بازار کسب و کار است و بهره برداری بهینه از این فرودگاه مستلزم برخورداری از ساختار مدیریت مناسب بوده و باید براساس نوع ساختار عمل شود".

وی همچنین افزود: "ظرفیت کاشان به لحاظ موقعیت اقتصادی، گردشگری، سیاسی و ... بالاست برهمین اساس لازم است طرح جامع مناسب برای این فرودگاه در نظر گرفته شود و پیشنهاد می شود در این طرح برنامه درازمدت ترسیم کنید".

عابدزاده با تاکید بر اداره فرودگاه کاشان به صورت حرفه ای، تصریح کرد: " یکی از ملاکهای توسعه فرودگاهها مدیریت حرفه ای است که می تواند علی رغم وجود مشکلات زمینه توسعه و بهره برداری را فراهم آورد".

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پایان، خواستار اهتمام به حقوق مشتریان و رضایتمندی مسافران، عدم تبعیض نسبت به ذی نفعان، توسعه زیرساختها، شفافیت عملکرد اقتصادی و بازرگانی فرودگاه و حرکت رو به توسعه با محوریت قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری شد.