نقص ارائه خدمات فنی به هواپیمای VC-25 که برای پروازهای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در نظر گرفته شده، چهار میلیون دلار خسارت به این هواپیما وارد کرده است.

نقص ارائه خدمات فنی به هواپیمای VC-25 که برای پروازهای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در نظر گرفته شده، چهار میلیون دلار خسارت به این هواپیما وارد کرده است.

به گزارش قاصدک24، به نقل از سی ان ان؛ سهل انگاری ها در سرویس این هواپیما می توانست باعث بروز حریق یا حتی انفجار آن در پرواز شود.
در گزارش سی ان ان آمده است: " مکانیک ها در هنگام پاکسازی، سامانه اکسیژن رسانی هواپیمای رئیس جمهوری را کثیف کرده اند. آنها از ابزار، قطعات، لوازم و تنظیم کننده هایی استفاده کردند که برای معاینه نفوذ ناپذیری سامانه اکسیژن رسانی هواپیمای رئیس جمهوری به طور مناسب پاکسازی نشده بود، همچنین در این عملیات موادی به کار رفته است که ممکن است با اکسیژن هوا وارد واکنش و منجر به آتش سوزی شود".

پس از عملیات پاکسازی، مقامات فدرال تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند که یکی از مکانیک های بوئینگ، روسای خود را در جریان چنین تخلفاتی قرار داد.