سیدهادی بهادری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه با ورود هواپیماهای نو به ناوگان هوایی کشور تاخیرهای پروازی به علت کمبود هواپیما کاهش خواهد یافت، گفت: "عقد قرارداد برای خرید هواپیما باید با تضمین تامین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش باشد".

سیدهادی بهادری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه با ورود هواپیماهای نو به ناوگان هوایی کشور تاخیرهای پروازی به علت کمبود هواپیما کاهش خواهد یافت، گفت: "عقد قرارداد برای خرید هواپیما باید با تضمین تامین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش باشد".

به گزارش قاصدک24؛ بهادری با اشاره به قرارداد خرید هواپیماهای ای.تی.ار، گفت: "ورود این هواپیماها به ناوگان حمل و نقل هوایی کشور می تواند فرسودگی این ناوگان را جبران کند".

وی با اشاره به تعطیلی بسیاری از فرودگاههای کشور در نتیجه کمبود هواپیما، تصریح کرد: " با افزایش پرواز در کشور در نتیجه خرید هواپیماهای جدید، بسیاری از فرودگاههای کشور از حالت زیان ده بودن و تعطیلی خارج شده و به رونق اقتصادی کشور کمک می کنند".

بهادری در پاسخ به این سوال که «چقدر می توان به تامین قطعات هواپیماهای خریداری شده از سوی کشورهای طرف معامله امیدوار بود؟»، گفت: " نگرانی برای تامین این قطعات وجود ندارد زیرا در حال حاضر نیز قطعات بسیاری از هواپیماهای موجود در کشور از کشورهای خارجی تامین می شود".

وی همچنین افزود: "حذف واسطه گری برخی کشورها در تامین قطعات مورد نیاز هواپیماهای خریداری شده موضوع مهمی است که باید مدنظر مسئولان قرار بگیرد. از این رو خرید هواپیماهای جدید برای نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی مطابق با برنامه ششم توسعه بوده و مجلس حامی این مهم است".