قطع تماس رادیویی با هواپیمایی در آسمان آلمان، موجب تخلیه پرسنل چندین نیروگاه اتمی در این کشور شد.

قطع تماس رادیویی با هواپیمایی در آسمان آلمان، موجب تخلیه پرسنل چندین نیروگاه اتمی در این کشور شد.

به گزارش قاصدک24؛ به نقل از فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ؛ صبح روز جمعه گذشته قطع تماس رادیویی با هواپیمایی در آسمان آلمان، موجب شد صدای هشدار در تمام این کشور طنین انداز شود و چندین نیروگاه اتمی در شمال آلمان به استثنای چند نفر از کارکنان که وجودشان کاملاً ضروری بود، تخلیه شود. این هشدار به این معناست که احتمال استفاده از هوایپمای مسافربری به عنوان سلاح وجود دارد.

پس از این اتفاق جنگنده های رهگیر نیروی هوایی آلمان به پرواز درآمده و هواپیما را همراهی کردند که گفته می شود متعلق به خط هوایی ایرایندیا و عازم لندن بوده است.

مقامات مسئول از عادی شدن وضعیت، 22 دقیقه پس از اعلان هشدار خبر دادند.

شایان ذکر است هنوز دلیل اصلی قطع تماس رادیویی نامشخص است اما پیش بینی می شود که اشتباهی در به کارگیری از تجهیزات یا نقص فنی ای در هواپیما موجب آن شده است.
هواپیمای مذکور بر فراز شهر کلن به جنگنده های بلژیک تحویل داده شد و به مسیر خود ادامه داد. در چنین مواردی از طریق دید با چشم بررسی میشود که در هواپیما وضعیت غیرعادی نباشد.