مقصود اسعدی سامانی: اگر بخواهیم دارایی شرکتهای هواپیمایی را متناسب با بدهی آنها در نظر بگیریم، بدهی شرکتهای هواپیمایی بیش از دارایی آنها است.

مقصود اسعدی سامانی: اگر بخواهیم دارایی شرکتهای هواپیمایی را متناسب با بدهی آنها در نظر بگیریم، بدهی شرکتهای هواپیمایی بیش از دارایی آنها است.

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی دلیل عدم عرضه سهام شرکت هواپیمایی "ایران ایر" در بازار سرمایه را ناشی از مشکلات مالی و مدیریتی آن دانست و اعلام داشت که حتی سایر شرکتهای هواپیمایی هم که با سرمایه بخش خصوصی و نیمه دولتی به عرصه این صنعت ورود کرده اند و به دنبال اجرایی کردن عرضه سهام خویش دربازار سرمایه نرفته اند.

اسعدی سامانی افزود: صنعت حمل و نقل هوایی مطلوبیت مالی ندارد و برای فعالان بازار سرمایه، خرید سهام شرکتهای هواپیمایی فاقد مطلوبیت است.

وی اضافه کرد: به علت وجود مشکلات اقتصادی و ساز کار نامناسب، شرکتهای هواپیمایی نتوانسته اند فرصتی را برای عرضه سهام خویش در بورس پیدا کنند و متضرر شده اند. بر اساس ماده 141 قانون تجارت، اگر زیان شرکتی به بیش از 50 درصد سرمایه اسمی آن برسد، باید در مجمعی نسبت به ابقا یا انحلال این بنگاه رای داده شود که جدای از شرکت هواپیمایی ایران ایر، شرکت آسمان هم مشمول این ماده بوده است.

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی اضافه کرد که قوانین دولتی، ایرلاین های داخلی را محدود کرده است، بنابراین آنها نتوانسته اند وارد بازار کسب کار شوند و در حال حاضر، هیچ شرکت هواپیمایی وجود ندارد که برای سه سال متوالی سود ده باشد.

اسعدی سامانی اظهار داشت: پس از آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما در یکسال اخیر تعداد مسافران 60 درصد و تعداد پروازهای داخلی هم 20 درصد افزایش یافته است که البته تنها 168 مسیر در آزادسازی نرخ، دارای بلیت با نرخ آزاد هستند و 69 مسیر در پروازهای داخلی دارای نرخ تکلیفی هستند و آزاد نشده اند.

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی دخالت دولت در بخش خصوصی را یکی از مشکلات کنونی صنعت حمل و نقل هوایی دانست و با اشاره به موانع موجود از سوی صندوق توسعه ی ملی در ارائه تسهیلات به ایرلاین ها افزود: راه اندازی صندوق توسعه حمل و نقل هوایی و تامین مالی ایرلاینها می تواند شرکتهای حمل و نقل هوایی را از بحران مالی نجات دهد.

اسعدی سامانی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی مکلف ساختن ایرلاین ها در پرداخت اقساط 6 ماه پس از دریافت وام بوده، حال آنکه شرکت های هواپیمایی نمی توانند با این شرایط 6 ماه بعد از اخذ وام نسبت به پرداخت اقساط آن مبادرت ورزند.

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در آخر با اشاره به میزان دارایی و بدهی های شرکتهای هواپیمایی ایران افزود: ارزش کل دارایی ایرلاینهای داخلی به اندازه 2 ایرباس A380 هم نیست.