به تازگی فیلم کوتاهی با عنوان "مسلمانان در هواپیما " در یوتیوب منتشر شده است که تبعیض علیه مسافران مسلمان در فرودگاه‌ها و اخراج آن‌ها از پروازها را به چالش می‌کشد.

به تازگی فیلم کوتاهی با عنوان "مسلمانان در هواپیما " در یوتیوب منتشر شده است که تبعیض علیه مسافران مسلمان در فرودگاه‌ها و اخراج آن‌ها از پروازها را به چالش می‌کشد.

آدم صالح، جوان مسلمانی که به خاطر فیلم‌هایش در یوتیوب شهرت دارد؛ فیلم طنز کوتاهی با مضمون اسلام هراسی و اخراج مسلمانان از هواپیما ساخته که هزاران بار مورد بازدید قرار گرفته و به اشتراک گذاشته شده است.

در این فیلم یک دقیقه ای چند موقعیت به تصویر کشیده شده است که بسیار قابل تامل است به طور مثال در دقایق اول این فیلم صالح به خاطر تماس تلفنی با مادرش و صحبت کردن به زبان عربی مورد ظن یکی از مسافران قرار می‌گیرد و از هواپیما اخراج می‌شود.
سپس جوان مسلمانی که در هواپیما نشسته و در حال حل کردن یک معادله ریاضی است به خاطر شک فرد بغل دستی و یادداشتی که به مهماندار می‌دهد و روی آن نوشته شده «مسلمانان ریاضی حل می‌کنند» از هواپیما اخراج می‌شود.
این حوادث همین ‌طور با اینگونه مضامین ادامه می‌یابد تا اینکه در نهایت یکی از مسافران مسلمان از هواپیمای در حال حرکت بیرون انداخته می‌شود.

با ادامه روند صعودی اسلام‌هراسی در کشورهایی مانند آمریکا، داستان‌های بیشتری از اخراج مسلمانان از هواپیما می‌شنویم؛ شاید ساخت چنین فیلم هایی بتواند مسائل طرح شده از سوی رسانه‌ها که منجر به اینگونه هراس ها شده است را به چالش بکشد.