خبرگزاری مهر، به نقل از مرتضی رحمانی موحد نوشت: هر یک از ویژگی‌های قومی و فرهنگی بخشی از هویت ایرانی است و تفاوت در قومیت‌ها موجب پیوند به دنیای بزرگتری می شود.

خبرگزاری مهر، به نقل از مرتضی رحمانی موحد نوشت: هر یک از ویژگی‌های قومی و فرهنگی بخشی از هویت ایرانی است و تفاوت در قومیت‌ها موجب پیوند به دنیای بزرگتری می شود.

رحمانی موحد گفت: " اقوام مختلف از ظرفیت‌های شایسته و دست نخورده‌ای برخوردار هستند که می‌توانند در هویت ملی نقش داشته باشند".

وی همچنین افزود:" فرهنگ و هویت بومی ایران در مواجه با مدرنیسم و مدرن گرایی تغییرات کمتری داشته است".

رحمانی با اشاره به نقش تنوع قومی در گردشگری کشوراظهار داشت:" یکی از مبنایی‌ترین ویژگی گردشگری ایران تنوع قومی و فرهنگی است. شاید کمتر کشوری را بتوان مثال زد که در یک سفر از گوشه‌ای از آن به گوشه‌ای دیگر شاهد طیف وسیعی از موسیقی، پوشاک، غذا و آداب و رسوم مختلف باشیم".

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور تصریح کرد:" این ظرفیت‌های خاص در ایران باید مبنای تصمیم گیری‌های حوزه کارشناسی باشد. به گونه ای که گردشگری اقوام ایرانی را به بهترین شکل تببین کنیم".

رحمانی در پایان با اشاره به دهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام که در گلستان برگزار شد، افزود: " استمرار این رویداد با خلق فرصت‌های مختلفی همراه بوده و روستاها جای خود را در این جشنواره پیدا کردند".