اخیرا سخن از طرحی است که بر اساس آن، قرار به استفاده از هواپیماهای مسافربری، برای ارسال سیگنال‌های اینترنت به سطح زمین است. بر این اساس هواپیماها میکروامواج‌هایی را که از سطح زمین ارسال می‌شود، با گیرنده‌هایی قوی دریافت می کنند و آنها را به نقاط دوردست می رسانند.

اخیرا سخن از طرحی است که بر اساس آن، قرار به استفاده از هواپیماهای مسافربری، برای ارسال سیگنال‌های اینترنت به سطح زمین است. بر این اساس هواپیماها میکروامواج‌هایی را که از سطح زمین ارسال می‌شود، با گیرنده‌هایی قوی دریافت می کنند و آنها را به نقاط دوردست می رسانند.

به گزارش خبرگزاری فارس، هفته گذشته دولت کانادا اعلام کرد با اجرای طرحی به ارزش ۷۵۰ میلیون دلار قصد دارد ساکنان مناطق روستایی را به اینترنت پرسرعت مجهز کند و این طرح در حال حاضر، تنها برای اجرا در این مناطق در دست بررسی است.

چندی است که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای ارسال سیگنال‌های اینترنتی را به مناطق دور افتاده از ماهواره، پهپاد و حتی بالن استفاده می‌کنند ولی شرکت خدمات اینترنتی مذکور تصمیم گرفته است به جای این روش ها، از یک ابزار کاربردی‌ و قابل دسترس تر بهره بگیرد.

این شرکت اعلام کرده است در نظر دارد هزاران دستگاه هواپیمای مسافربری را که هر روز به نقاط مختلف سفر می‌کنند، برای ارائه خدمات اینترنتی مورد استفاده قرار دهد و آنها را به یک شبکه گسترده برای توسعه خدمات اینترنتی تبدیل کند.

این نخستین باری است که از هواپیماهای مسافربری برای ارسال سیگنال‌های اینترنت به سطح زمین استفاده می‌شود. با این اتفاق نه تنها مسافران هواپیما می‌توانند به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند، بلکه ساکنان مناطق دور افتاده و حتی مسافران کشتی‌ها هم می‌توانند از خدمات اینترنتی بهره‌مند شوند.

این شرکت در نظر دارد هواپیماهای مسافربری را به یک ماهواره کوچک ارتباطی بدل کند و با این اتفاق در هر لحظه هزاران ماهواره کوچک ارتباطی، خدمات اینترنتی مورد نظر را به زمین ارسال کنند.

طرح آزمایشی این شرکت، قابلیت ارسال ۱۰۰ درصدی خدمات اینترنتی با سرعت بالا بین زمین و آسمان را دارد و همین امر نیز موجب شده است که طرح مذکور عملی به نظر برسد.