بی شک ايمنی اولين و مهمترين هدف هر پروازی است چراکه نه تنها باعث جلوگيری از ضايعات ناشی از خسارت يا آسيب می شود بلکه می‌تواند در اقناع اذهان عمومی و بهبود سوددهی شرکت‌های هواپيمايی تجاری و مسافری موثر باشد.

بی شک ايمنی اولين و مهمترين هدف هر پروازی است چراکه نه تنها باعث جلوگيری از ضايعات ناشی از خسارت يا آسيب می شود بلکه می‌تواند در اقناع اذهان عمومی و بهبود سوددهی شرکت‌های هواپيمايی تجاری و مسافری موثر باشد. بر همین اساس شرکت‌های حاضر در صنعت هواپيمايی کشور نیز در راستای سیاست های اصولی و منطقی خود در پی سرمايه‌گذاری بر روی سیستم های ايمنی در تمامی سطوح صنعت هوایی هستند.


يکی از گام‌های موثری که در اين زمينه برداشته شده است، وجود متخصصين ناوبری هوايی در هواپيماهای مسافربری، ترابری و شکاری می‌باشد که رکن اصلی يک پرواز ايمن محسوب می‌شوند. ناوبر هوايی به نوعی خلبان دوم پرواز است‌؛ فردی‌ که‌ قبل‌ از پرواز مسئوليت‌ تهيه‌ و طراحی نقشه‌ پرواز را برعهده‌ دارد و تعيين‌ کننده ارتفاع و سرعت حرکت هواپیماست. در هواپيماهای مجهز به رادار نیز، ناوبر پشت‌ صفحه رادار می‌نشيند و ابرهای‌ مختلف‌ را شناسايی‌ می‌کند.


اخیرا در کشور در راستای ایجاد زمینه هایی برای به روز سازی ایمنی هوایی، یک شرکت ایرانی به جهت نوسازی و تولید سامانه ها و تجهیزات ناوبری هوایی، یک قرارداد همکاری با شرکت فناوری های نو " آلماز-آنتی" روسیه منعقد کرده است.


به گفته ی ایرنا، طرف روسی در رابطه با این قرداد عنوان کرده است: "قرارداد همکاری که با شرکت صنایع الکترونیک شیراز امضا شده، در برگیرنده حوزه فعالیت ها در عرصه نوسازی ناوبری هوایی است. موافقت نامه امضا شده از جمله شامل تحقیقات مشترک علمی، تولید و تحویل و خدمت رسانی، سامانه های ناوبری از جمله در هواپیماها، مخابرات و نظارت می شود. هدف از این موافقت نامه توسعه سامانه های ناوبری هوایی ایران و نیز پیشبرد نتایج پژوهش ها در بازارهای کشور ثالت است."


شایان ذکر است آلماز- آنتی با 40 سال سابقه در صنایع پیشرفته عصر شوروی، هم اکنون یکی از سازندگان برتر تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی، در کنار ساخت سامانه های جنگ افزاری در روسیه است که مجموعه ی موشکهای اس 300 این شرکت به کشورهای مختلفی از جمله ایران، چین، هند و ترکیه فروخته شده است.