مدیرعامل شرکت فرودگاه ها، رحمت الله مهابادی، آزادسازی نرخ تعرفه خدمات فرودگاهی را وابسته به تصمیم دولت و سازمان هواپیمایی کشوری دانست و افزود: این اقدام موجب افزایش قیمت بلیت هواپیما نمی شود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها، رحمت الله مهابادی، آزادسازی نرخ تعرفه خدمات فرودگاهی را وابسته به تصمیم دولت و سازمان هواپیمایی کشوری دانست و افزود: این اقدام موجب افزایش قیمت بلیت هواپیما نمی شود.

به نقل از خبرگزاری مهر، مهابادی ضمن اشاره به هزینه های پایین خدمات فرودگاهی در کشور، اظهار داشت: حداکثر ۳ درصد از هزینه عملیات خطوط هوایی مربوط به مجموعه خدمات فرودگاهی و ناوبری هوایی است بنابراین افزایش خدمات فرودگاهی فشاری به شرکت های هوایی و همچنین مسافران وارد نمی کند.

مهابادی در ادامه افزود: براساس ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه باید شاهد آزادسازی صنعت هوانوردی باشیم که آزادسازی در حوزه حمل و نقل هوایی به عهده شرکت های هواپیمایی است چون مکانیزم رقابت در این بخش فعال است اما در حوزه فرودگاهی و ناوبری هوایی، تعرفه ها می بایست از سوی دولت و براساس قیمت تمام شده و به صورت تدریجی آزاد شود.

وی همچنین اظهار داشت: براساس درخواست دولت و سازمان هواپیمایی کشوری، پس از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، باید آزادسازی یا واقعی شدن تعرفه های فرودگاهی انجام می شد و شرکت فرودگاه ها در این زمینه پیشنهاداتی را به شورای عالی هواپیمایی کشوری ارائه کرده و آزادسازی نرخ تعرفه ها در دستور کار شورا و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری قرارگرفته است.

به گفته مهابادی، با توجه به اینکه بخشی از هزینه شرکت فرودگاه ها در حوزه ناوبری هوایی، از طریق دریافت تعرفه خدمات فرودگاهی تامین می شود این تصمیم باید هر چه سریعتر اجرایی شود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها، ضمن تکدیب افزایش قیمت پارکینگ فرودگاه ها از سوی این شرکت، گفت: هیچگونه افزایش قیمتی در این زمینه رخ نداده است و شرکت فرودگاه‌ها بدون تصمیم دولت نمی تواند در حوزه ناوبری هوایی، گامی بردارد.
ماده مربوط به آزادسازی نرخ تعرفه های فرودگاهی در برنامه ششم توسعه هم وجود دارد و براساس این ماده، به دولت اجازه داده می شود که در نرخ تعرفه های فرودگاهی بازنگری کند.

رحمت الله مهابادی بیان کرد: اجرای این قانون(آزادسازی تعرفه های فرودگاهی) وابسته به نظر دولت و سازمان هواپیمایی کشوری می باشد و شرکت فرودگاه ها خواستار اجرای هر چه سریعتر آن است.

این مقام مسئول حوزه ناوبری هوایی اضافه کرد: پیش بینی می شود با آزادسازی نرخ تعرفه های فرودگاهی، منابع مالی شرکت فرودگاه ها افزایش یابد و این منابع برای بهبود زیرساخت ها و افزایش کیفیت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.